OBEC DOLANY : VÝROČNÍ ZPRÁVA O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ DLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ ZA ROK 2009

Kontakty

Obecní úřad Dolany
Dolany 188
339 01 Klatovy
Tel.: 376 313 620, 376 323 620

Doporučujeme

Odběr SMS

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Vyhledávání

Bezpečnost

Doporučujeme

Napište nám

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů za rok 2009

Obecní úřad Dolany

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů za rok 2009
zpracované v souladu s § 18 cit. Zákona

a) počet podaných žádostí o informace 0

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0

c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu 0

d) výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů 0

e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona 0

V Dolanech 23.2.2010

Ing. Václav Zeman

starosta obce

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Dolany | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
úvodtisk